เกี่ยวกับบริษัท

What we Do?

ITC เป็นผู้นำทาง เทคโนโลยี ทางด้าน Services Provider ที่ ลูกค้าให้ความไว้วางในใจ เป็นผู้ให้บริการ IT Infrastructure ที่มีประสิทธภาพ และ เชื่อถือได้ ในระดับ Enterprise Solution

เราดำเนินการ implement โดยใช้ Solution ที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุดสำหรับการลงทุนของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ITC นำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง

เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราโดย ดูจากกลยุทธ และจุดมุ่งหมายของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ , ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าซื้อ แต่มันเป็นวิธีการที่ลูกค้าสามารถใช้อย่างไรต่างหากที่สำคัญมากกว่า เราเป็นผู้ให้บริการที่เติมเต็ม ประสิทธิภาพให้กับลูกค้า มากกว่าการเดินเข้ามาขายสินค้า และ เป็นบริษัทฯ ที่มีบุคลากรที่ มีประสบการณ์ทางด้าน IT มากกว่า 10 ปี

ITC เป็นชื่อที่เชื่อถือได้สำหรับทุกความต้องการด้านไอที infrastructure เป็นบริษัท ที่ ปฏิบัติ ทางจริยธรรมและความโปร่งใสทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน กับ กลุ่มลูกค้าของเรา เรามีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และ ทำงานเป็นมืออาชีพ

Business Unit

บริษัท อินโนเวชั่นเทค เซ็นเตอร์ จำกัด มีการจัดแบ่งสายผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (Enterprise Systems Group)
จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง พีซี อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบค้าปลีกเครื่องพิมพ์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น (Solutions Integration Group)
จำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการด้านไอทีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง (Office Supplies Group)
จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป และ เครื่องโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น

Business Friendly Solution