ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
฿  ฿ 

Switch Cisco Catalyst

New

Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base

฿ 354,000 ฿ 354,000
฿ 353,800 ฿ 353,800 -0%
New

Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base

฿ 280,000 ฿ 280,000
฿ 276,100 ฿ 276,100 -1%
New

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base

฿ 113,000 ฿ 113,000
฿ 112,500 ฿ 112,500 -0%
New

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base

฿ 97,000 ฿ 97,000
฿ 95,000 ฿ 95,000 -2%
New

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services

฿ 197,000 ฿ 197,000
฿ 196,200 ฿ 196,200 -0%
New

Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base

฿ 358,000 ฿ 358,000
฿ 357,250 ฿ 357,250 -0%
New

Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x10G Uplink LAN Base

฿ 175,000 ฿ 175,000
฿ 165,100 ฿ 165,100 -6%
New

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base

฿ 65,000 ฿ 65,000
฿ 64,700 ฿ 64,700 -0%
New

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

฿ 52,000 ฿ 52,000
฿ 50,200 ฿ 50,200 -3%
New

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services

฿ 129,000 ฿ 129,000
฿ 127,000 ฿ 127,000 -2%
New

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base

฿ 97,000 ฿ 97,000
฿ 95,000 ฿ 95,000 -2%
New

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base

฿ 80,000 ฿ 80,000
฿ 79,000 ฿ 79,000 -1%
New

Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

฿ 152,000 ฿ 152,000
฿ 151,111 ฿ 151,111 -1%
New

Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 2x10G Uplink IP Base

฿ 150,000 ฿ 150,000
฿ 143,400 ฿ 143,400 -4%
New

Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

฿ 150,000 ฿ 150,000
฿ 143,400 ฿ 143,400 -4%
New

Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

฿ 89,000 ฿ 89,000
฿ 88,500 ฿ 88,500 -1%
New

Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

฿ 102,000 ฿ 102,000
฿ 100,200 ฿ 100,200 -2%
New

Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

฿ 128,000 ฿ 128,000
฿ 127,700 ฿ 127,700 -0%
New

Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

฿ 52,000 ฿ 52,000
฿ 50,000 ฿ 50,000 -4%
New

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

฿ 52,000 ฿ 52,000
฿ 50,000 ฿ 50,000 -4%
New

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

฿ 59,000 ฿ 59,000
฿ 57,000 ฿ 57,000 -3%
New

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

฿ 84,000 ฿ 84,000
฿ 82,000 ฿ 82,000 -2%
New

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

฿ 84,000 ฿ 84,000
฿ 82,000 ฿ 82,000 -2%
New

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

฿ 98,000 ฿ 98,000
฿ 97,000 ฿ 97,000 -1%
New

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

฿ 97,000 ฿ 97,000
฿ 96,000 ฿ 96,000 -1%
New

Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

฿ 119,000 ฿ 119,000
฿ 117,000 ฿ 117,000 -2%
New

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

฿ 29,000 ฿ 29,000
฿ 26,000 ฿ 26,000 -10%
New

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

฿ 48,000 ฿ 48,000
฿ 33,000 ฿ 33,000 -31%
New

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

฿ 58,000 ฿ 58,000
฿ 56,000 ฿ 56,000 -3%
New

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2xSFP + 2x1GBT, LAN Base

฿ 48,000 ฿ 48,000
฿ 47,000 ฿ 47,000 -2%
New

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

฿ 44,000 ฿ 44,000
฿ 43,000 ฿ 43,000 -2%
New

Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

฿ 64,000 ฿ 64,000
฿ 62,000 ฿ 62,000 -3%
New

Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

฿ 6,800 ฿ 6,800
฿ 6,700 ฿ 6,700 -1%
New

Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

฿ 6,800 ฿ 6,800
฿ 6,700 ฿ 6,700 -1%
New

Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

฿ 7,800 ฿ 7,800
฿ 7,700 ฿ 7,700 -1%
New

Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac

฿ 31,000 ฿ 31,000
฿ 29,000 ฿ 29,000 -6%
New

Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE, 4x10G SFP+, Lan Lite

฿ 50,000 ฿ 50,000
฿ 47,000 ฿ 47,000 -6%
New

Cisco Catalyst 2960L 48 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac

฿ 52,000 ฿ 52,000
฿ 50,000 ฿ 50,000 -4%
New

Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite

฿ 54,000 ฿ 54,000
฿ 52,000 ฿ 52,000 -4%
New

Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite

฿ 19,000 ฿ 19,000
฿ 17,000 ฿ 17,000 -11%
New

Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac

฿ 19,000 ฿ 19,000
฿ 17,000 ฿ 17,000 -11%
New

Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 10G SFP+, LAN Lite

฿ 34,000 ฿ 34,000
฿ 32,000 ฿ 32,000 -6%
New

Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

฿ 37,000 ฿ 37,000
฿ 35,000 ฿ 35,000 -5%
New

Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

฿ 15,000 ฿ 15,000
฿ 14,500 ฿ 14,500 -3%
New

Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port Data Lan Base

฿ 19,000 ฿ 19,000
฿ 17,000 ฿ 17,000 -11%
New

Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port PoE, LAN Base

฿ 24,000 ฿ 24,000
฿ 23,600 ฿ 23,600 -2%
New

Cisco Catalyst 2960C PD Switch 8 FE, 2 x 1G, PoE+ LAN Base

฿ 16,000 ฿ 16,000
฿ 14,900 ฿ 14,900 -7%
New

Cisco Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE, 2 x 1G, PoE+ LAN Base

฿ 15,000 ฿ 15,000
฿ 13,200 ฿ 13,200 -12%
New

Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite

฿ 14,000 ฿ 14,000
฿ 12,000 ฿ 12,000 -14%
New

Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Base

฿ 17,000 ฿ 17,000
฿ 16,000 ฿ 16,000 -6%
New

Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base

฿ 22,000 ฿ 22,000
฿ 20,000 ฿ 20,000 -9%
New

Cisco Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base

฿ 25,000 ฿ 25,000
฿ 23,300 ฿ 23,300 -7%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

฿ 20,000 ฿ 20,000
฿ 19,000 ฿ 19,000 -5%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

฿ 37,000 ฿ 37,000
฿ 35,000 ฿ 35,000 -5%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite

฿ 49,000 ฿ 49,000
฿ 47,000 ฿ 47,000 -4%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base

฿ 67,000 ฿ 67,000
฿ 65,000 ฿ 65,000 -3%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

฿ 13,000 ฿ 13,000
฿ 12,800 ฿ 12,800 -2%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

฿ 22,000 ฿ 22,000
฿ 20,000 ฿ 20,000 -9%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite

฿ 29,000 ฿ 29,000
฿ 27,000 ฿ 27,000 -7%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base

฿ 39,000 ฿ 39,000
฿ 38,000 ฿ 38,000 -3%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite

฿ 18,000 ฿ 18,000
฿ 17,200 ฿ 17,200 -4%
New

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base

฿ 25,000 ฿ 25,000
฿ 23,000 ฿ 23,000 -8%
New

Cisco Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage

฿ 134,000 ฿ 134,000
฿ 132,000 ฿ 132,000 -1%
New

Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage

฿ 112,000 ฿ 112,000
฿ 110,200 ฿ 110,200 -2%
New

Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials

฿ 111,000 ฿ 111,000
฿ 110,200 ฿ 110,200 -1%
New

Cisco Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials

฿ 140,000 ฿ 140,000
฿ 132,000 ฿ 132,000 -6%
New

Cisco Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage

฿ 79,000 ฿ 79,000
฿ 77,000 ฿ 77,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage

฿ 83,000 ฿ 83,000
฿ 82,100 ฿ 82,100 -1%
New

Cisco Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials

฿ 67,000 ฿ 67,000
฿ 65,000 ฿ 65,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage

฿ 78,000 ฿ 78,000
฿ 77,000 ฿ 77,000 -1%
New

Cisco Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage

฿ 90,000 ฿ 90,000
฿ 89,000 ฿ 89,000 -1%
New

Cisco Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage

฿ 61,000 ฿ 61,000
฿ 59,000 ฿ 59,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials

฿ 60,000 ฿ 60,000
฿ 59,000 ฿ 59,000 -2%
New

Cisco Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials

฿ 123,000 ฿ 123,000
฿ 121,100 ฿ 121,100 -2%
New

Cisco Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage

฿ 44,000 ฿ 44,000
฿ 43,000 ฿ 43,000 -2%
New

Cisco C9200 Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage

฿ 40,000 ฿ 40,000
฿ 35,500 ฿ 35,500 -11%
New

Cisco Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials

฿ 45,000 ฿ 45,000
฿ 35,500 ฿ 35,500 -21%
New

Cisco Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials

฿ 50,000 ฿ 50,000
฿ 42,700 ฿ 42,700 -15%
New

Cisco C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license

฿ 39,000 ฿ 39,000
฿ 38,800 ฿ 38,800 -1%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x10G Uplink

฿ 150,000 ฿ 150,000
฿ 140,000 ฿ 140,000 -7%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x1G Uplink

฿ 105,000 ฿ 105,000
฿ 104,700 ฿ 104,700 -0%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink

฿ 160,000 ฿ 160,000
฿ 155,400 ฿ 155,400 -3%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink

฿ 130,000 ฿ 130,000
฿ 129,200 ฿ 129,200 -1%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x10G Uplink

฿ 98,000 ฿ 98,000
฿ 97,000 ฿ 97,000 -1%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x1G Uplink

฿ 71,000 ฿ 71,000
฿ 70,800 ฿ 70,800 -0%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x10G Uplink

฿ 115,000 ฿ 115,000
฿ 113,200 ฿ 113,200 -2%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink

฿ 90,000 ฿ 90,000
฿ 85,000 ฿ 85,000 -6%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x10G Uplink

฿ 106,000 ฿ 106,000
฿ 104,000 ฿ 104,000 -2%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink

฿ 85,000 ฿ 85,000
฿ 83,000 ฿ 83,000 -2%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink

฿ 125,000 ฿ 125,000
฿ 123,000 ฿ 123,000 -2%
New

Cisco Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink

฿ 106,000 ฿ 106,000
฿ 103,000 ฿ 103,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials ,4x1G Uplink

฿ 79,000 ฿ 79,000
฿ 77,000 ฿ 77,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials ,4x1G Uplink

฿ 58,000 ฿ 58,000
฿ 56,000 ฿ 56,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink

฿ 87,000 ฿ 87,000
฿ 84,000 ฿ 84,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink

฿ 65,000 ฿ 65,000
฿ 63,000 ฿ 63,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9200 48-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage

฿ 68,000 ฿ 68,000
฿ 66,000 ฿ 66,000 -3%
New

Cisco Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Advantage

฿ 51,000 ฿ 51,000
฿ 41,000 ฿ 41,000 -20%
New

Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage

฿ 103,000 ฿ 103,000
฿ 101,000 ฿ 101,000 -2%
New

Cisco C9200L Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage

฿ 82,000 ฿ 82,000
฿ 80,500 ฿ 80,500 -2%
New

Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Network Essentials

฿ 69,000 ฿ 69,000
฿ 66,000 ฿ 66,000 -4%
Powered by MakeWebEasy.com